Valorile noastre

Activitățile noastre vizează susținerea următoarelor valori:

Familia

Nucleul menit să îngrijească nevoile copilului pentru a se dezvolta sănătos și echilibrat atât fizic cât și mental/emoțional.

Educația

Ansamblu de măsuri care au ca scop asigurarea dezvoltării fizice armonioase a copiilor, a tineretului, a oamenilor, întărirea sănătății, formarea și perfecționarea cunoștințelor, priceperii și deprinderilor de mișcare necesare atât pentru muncă, cât și pentru activitatea sportivă.

Bunăstarea

Urmărim implementarea de măsuri în scopul prevenirii și combaterii sărăciei sau excluziunii sociale.Țintim la îmbunătățirea calității vieții copiilor din punct de vedere social, economic, cultural și emoțional.

Despre noi

Asociaţia are scopul de a constitui şi susţine o structură organizaţională şi comunicaţională specifică
manifestărilor din zona educaţiei şi sănătăţii, formării profesionale şi educaţionale, interculturalitate, de
a le promova şi valorifica prin stabilirea unor legături între scena locală şi cea internaţională (la toate
nivelele lor), de a promova viaţa sănătoasă, drepturile şi libertatea omului, dezvoltarea conştiinţei civice
morale, educaţia şi interculturalitatea.

obiective

Asociaţia Română Kids Help Point îşi planifică ca proiecte de viitor:
 • propunerea şi organizarea de acţiuni concrete în domeniul educaţiei şi sănătăţii: conferinţe, cursuri,
  seminarii, dezbateri publice, workshop-uri, expoziţii şi promovarea acestora pentru publicul larg prin
  mediile informaţionale actuale, precum şi valorificarea potenţialului economic al acestor acţiuni;
 • organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit
  legii;
 • organizarea de cursuri cu valabilitate europeană, după cum urmează:
  – cursuri de formare profesională;
  – cursuri de protocol;
  – cursuri de rezolvare a conflictelor;
  – cursuri de noţiuni fundamentale de igienă;
  – cursuri adresate copiilor, adolescenţilor, mamelor şi viitoarelor mame, părinţilor, cuplurilor, vârstnicilor;
  – cursuri privind educaţia pentru sănătate, pentru prevenţie, privind educaţia psihologică,
  psihopedagogică, financiară, juridică, privind educaţia profesională, meşteşugărească etc;
  – alte cursuri, conform cerinţelor;
 •  propunerea şi desfăşurarea de proiecte educaţionale interculturale în beneficiul copiilor şi adulţilor din diferite categorii sociale, din mediul urban şi rural, din ţară şi străinătate;
 • organizări de evenimente legate de educaţie, sănătate şi viaţă adresate copiilor, adolescenţilor şi
  adulţilor – atât în unităţile de învăţământ cât şi în afara acestora, respectând normele legale;
 • acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate, în domeniile educaţiei, sănătăţii,
  prevenţiei bolilor, respectării drepturilor omului, dezvoltării conştiinţei civice morale precum şi în alte
  domenii de interes general ce privesc viaţa publică;
 • construirea infrastructurii necesare – crearea de studiouri şi ateliere intercomunicaţionale, cu dotare
  tehnică şi instrumente software adecvate, urmând ca acestea să genereze un program aplicativ (de burse,
  de ex.) deschis pentru participarea copiilor şi tinerilor;
 • înfiinţarea unui centru de documentare cu baze de date digitale, care să cuprindă materiale referitoare la
  educaţie, viaţă sănătoasă, drepturile şi libertăţile omului, dezvoltarea conştiinţei civice facilitând
  comunicarea către public.
 • stabilirea de relaţii active cu instituţii de profil, guvernamentale şi neguvernamentale, cu instituţiile
  religioase precum şi cu diverse personalităţi din ţară şi străinătate.
 • editarea, publicarea şi valorificarea de materiale documentare, educaţionale, informaţionale (cărţi,
  publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri) etc. pe suport clasic (imprimat), analog (video) sau digital
  (DVD/CD-ROM, reţea internet etc.) legate de activităţile şi acţiunile susţinute direct sau colaborativ de
  către Asociaţie;
 • activitati recreative si culturale organizate in spitale si centre specializate pentru copii bolnavi, pentru
  persoanele cu nevoi speciale si pentru batrani
 • alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului Asociaţiei.

strategie

 • Egalitate de șanse
 • Solidaritate și responsabilitate socială
 • Programe anti-risipă
 • Activități privind dezvoltarea cognitivă/emoțională/profesională
 • Informare noțiuni de bază(comportament, igienă, alimentație, percepția vieții)
 • Educație nonformală (TIC-digitalizare, teatru, divertisment, ateliere creatie în grădinițe, școli, spitale)

testimoniale

Vreau sa aduc un zambet pe chipul acestor ingerasi care sunt greu incercati !
M-a impresionat faptul ca desi copiii se afla in aceasta situatie au interactionat cu noi si le-au placut foarte mult activitatile noastre.
Rezultatul dupa o activitate cu ei este de
nedescris ,zambetele lor sunt mai mult de cat suficient.
Ma bucur ca am reusit intr-un timp scurt sa ii ajutam sa uite putin momentele de greutate prin care trec.

Corina Petronela Carstian

Sprijin cu mare plăcere activitățile Asociatiei Kids Help Point din Iași. Ajută în mod concret, material dar și psihologic, atât copii mai puțin fericiți(bolnavi de cancer sau in situatii delicate) cât și mediul familial în care aceștia cresc.

Stefan Breabăn

Donații

Beneficiar

Asociatia Kids Help Point Iași

Numar de cont in lei:

RO97CECEB00030RON0820221

Numar cont in euro:

RO18CECEB000C1EUR0820278